Golfin säännöt 1.1.2019

80 Poikkeus 2 – Tahaton pallon liikkuminen ennen sen löytämistä: Rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja vahingossa aiheuttaa pallon liikkumisensitä etsittäessä tai tunnistettaessa (ks. Sääntö 7.4). Poikkeus 3 – Tahaton pallon liikkuminen viheriöllä: Rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja vahingossa aiheuttaa pallon liikkumisenviheriöllä (ks. Sääntö 13.1d), riippumatta siitä miten tämä tapahtuu. Poikkeus 4 – Tahaton pallon liikkuminen muualla kuin viheriöllä: Rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja vahingossa aiheuttaa pallon liikkumisenmuualla kuinviheriöllä pelaajan tehdessä tarvittavia toimenpiteitä: • Merkitessäänpallon paikkaa tai nostaessaan tai takaisin asettaessaanpalloa, kun se on sallittua (ks. Säännöt 14.1 ja 14.2), • Poistaessaan liikuteltavaa haittaa (ks. Sääntö 15.2), • Palauttaessaan huonontuneita olosuhteita alkuperäiseksi, kun se on sallittua (ks. Sääntö 8.1d), • Vapautuessaan jonkun säännön nojalla, myös määrittäessään onko vapautuminen mahdollista säännön nojalla (esim. svingaamalla mailaa nähdäkseen haittaako olosuhde) tai minne vapaudutaan (esim. määritettäessä lähintä täydellisen vapautumisen pistettä) tai • Mitatessaan jonkun Säännön perusteella (esim. päätettäessä lyöntivuoroa Säännön 6.4 nojalla). Rangaistus väärinkorvatunpallon pelaamisesta tai pelaamisestaväärästä paikasta rikkoen sääntöä 9.4: Yleinen rangaistusSäännön 6.3b tai 14.7a nojalla. Jos useammat sääntörikkeet johtuvat yhdestä tai useammasta toisiinsa liittyvästä toimenpiteestä, ks. Sääntö 1.3c(4). 9.5 Vastustaja nostaa tai liikuttaa palloa reikäpelissä Tämä sääntöä sovelletaan vain, jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että vastustaja (tai vastustajan caddie) nosti pelaajan paikallaan olevan pallon tai aiheutti sen liikkumisen. Josvastustajapelaa pelaajan palloavääränä pallona, tämä tilanne käsitellään Säännössä 6.3c(1), ei tässä säännössä. 9.5a Milloin nostettu tai liikutettu pallo täytyy asettaa takaisin Josvastustajanostaa pelaajan pysähtyneen pallon tai aiheuttaa sen liikkumisen, täytyy palloasettaa takaisinalkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2), paitsi: • Vastustajan luovuttaessa seuraavan lyönnin, reiän tai ottelun (ks. Sääntö 3.2b), tai • Vastustajannostaessa tai liikuttaessapalloa pelaajan pyynnöstä, kun pelaajan aikeena on soveltaa jotain sääntöä vapautuakseen tai asettaakseenpallon takaisineri paikkaan. Sääntö 9

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=