Golfin säännöt 1.1.2019

183 (2) Tulos kirjataan jokaiselle reiälle. Jotta Säännön 3.3b mukaiset vaatimukset täyttyvät reikäkohtaisten tulosten osalta tuloskortissa: •• Jos reikä pelataan loppuun pelaamalla pallo reikään. »» Kun lyöntimäärällä voittaa tai tasaa reiän. Tuloskortissa reikäkohtaisen lyöntimäärän on oltava oikea. »» Kun lyöntimäärällä häviää reiän. Tuloskortissa tulee näkyä, ettei pelaaja saanut tulosta tai siinä on mikä tahansa lyöntimäärä, joka aiheuttaa reiän häviämisen •• Jos reikä pelataan loppuun ilman että pallo pelataan reikään. Jos pelaaja ei pelaa reikää loppuunsääntöjen mukaisesti, tuloskortissa tulee näkyä, ettei pelaaja saanut tulosta tai siinä on mikä tahansa lyöntimäärä, joka aiheuttaa reiän häviämisen. Toimikunnanvastuulla on ratkaista, voittiko, tasasiko vai hävisikö pelaaja reiän, ja soveltaa tasoituksellisessa kilpailussa mahdolliset tasoituslyönnit oikeille rei’ille. Poikkeus – Ei rangaistusta, jos reikätuloksella ei ole vaikutusta reiän lopputulokseen: Pelaajalle ei seuraa rangaistusta Säännön 3.3b nojalla, jos hän palauttaa tuloskortin, jossa on todellista lyöntimäärää pienempi reikätulos, mutta tämä ei vaikuta reiän voittamiseen, tasaamiseen tai häviämiseen. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5A(5) (Kilpailumääräyksissä voidaan kannustaa pelaajia kirjaamaan tuloskorttiinkunkin reiän lopputulos, mutta sitä ei voida vaatia). 21.3c Rangaistukset Par/Bogey-kilpailussa (1) Muut kuin hylkäämisrangaistukset. Kaikki rangaistukset lisätään tulokseen sille reiälle, jolla sääntörike tapahtui, lukuun ottamattakolmeapoikkeusta: Poikkeus 1 – Ylimääräiset, jaetut, lisätyt tai korvatut mailat: Jos pelaaja rikkoo Sääntöä 4.1b (14 mailan rajoitus; Mailojen jakaminen, lisääminen tai korvaaminenkierroksenaikana), vähentää toimikuntapelaajaltayhden reikävoiton (jos rike tapahtui vain yhdellä reiällä) tai kaksi reikävoittoa (jos rike tapahtui kahdella tai useammalla reiällä) Säännön 4.1b nojalla. Poikkeus 2 – Lähtöaika: Jos pelaaja rikkoo Sääntöä 5.3a (1) saapumalla myöhässä, mutta ennen kuin 5 minuuttia on kulunut hänen lähtöajastaan tai (2) aloittaa pelaamisen ennen lähtöaikaansa, mutta ei enemmän kuin 5 minuuttia aiemmin (ks. Sääntö 5.3 Rangaistukset, Poikkeus 1 ja 2), toimikuntavähentää yhden reikävoitonpelaajan voitettujen ja hävittyjen reikien suhteesta. Sääntö 21

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=