Golfin säännöt 1.1.2019

151 •• Jos alue häiritsee vain, kun pelaaja valitsee mailan, lyöntiasennon, svingin tai pelisuunnan, joka on selkeästi olosuhteisiin nähden epätarkoituksenmukainen. Toimintaohjeet, kunkielletty pelialuehaittaa, mutta pallo on muualla kuin estealueella, ks. Sääntö 16.1f. Rangaistus pallon pelaamisestaväärästä paikasta rikkoen sääntöä 17.1: Yleinen rangaistusSäännön 14.7a nojalla. 17.2 Vaihtoehdot, kun palloa on pelattu estealueelta 17.2a Estealueelta pelaamisen jälkeen pallo päätyy samalle tai toiselle estealueelle Josestealueeltapelattu pallo päätyy samalle tai toiselleestealueelle, pelaaja voi pelata pallon sijaintipaikaltaan (ks. Sääntö 17.1b). Tai, yhden lyönnin rangaistuksella, pelaaja voi vapautua jollain seuraavista vaihtoehdoista: (1) Normaalit vapautumisvaihtoehdot. Pelaaja voi käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautumista Säännön 17.1d(1) mukaisesti, linjassa taaksepäin -vapautumista Säännön 17.1d(2) mukaisesti tai, jos kyseessä on punainenestealue, sivuttaista vapautumista Säännön 17.1d(3) mukaisesti. Säännön 17.1d(2) tai (3) mukaisenvapautumisalueenmäärittelemiseen käytettävä piste on se arvioitu kohta, jossa alkuperäinen pallo viimeksi ylitti sen estealueen rajan, jolla pallo nyt on. Jos pelaaja ottaa lyönti ja lyöntimatka -vapautumisenpudottamallapallon estealueelle (ks. Sääntö 14.6) ja sen jälkeen päättääkin olla pelaamatta pudotettuapalloa sijaintipaikaltaan: •• Pelaaja voi jatkaa vapautumistaanestealueenulkopuolelle Säännön 17.2a(2) mukaisesti, Säännön 17.1d(2) mukaisesti tai (jos kyseessä on punainen estealue) Säännön 17.1d(3) mukaisesti. •• Jos pelaaja tekee näin, saa hänyhden lyönnin lisärangaistukseneli yhteensäkahden lyönnin rangaistuksen: yksi lyönti lyönti ja lyöntimatka -vapautumisesta ja yksi lyönti vapautumisestaestealueenulkopuolelle. (2) Ylimääräinen vapautumisvaihtoehto: Pelaaminen paikasta, josta edellinen lyönti estealueen ulkopuolelta lyötiin. Sen sijaan, että pelaaja käyttää yhtä normaaleista vapautumisvaihtoehdoista kohdan (1) mukaisesti, pelaaja voi valita pelaavansa alkuperäisen tai muun pallon paikasta, josta edellinen lyönti estealueenulkopuolelta suoritettiin (ks. Sääntö 14.6). Sääntö 17

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=