Golfin säännöt 1.1.2019

118 14.3d Miten menetellään, jos joku henkilö tarkoituksellisesti muuttaa oikealla tavalla pudotetun pallon suuntaa tai pysäyttää sen Tätä sääntöä sovellettaessapudotetunpallon ”suuntaa on muutettu tarkoituksellisesti tai pallo on pysäytetty”, kun: • Henkilö tarkoituksellisesti koskee liikkeessä olevaan pallon sen osuttua maahan, tai • Liikkuva pallo osuu johonkinvarusteeseen tai muuhun esineeseen tai henkilöön (esim. pelaajancaddieen), jonka pelaaja on tahallisesti asettanut tai jättänyt sillä tavalla, että se voi muuttaa liikkuvan pallon suuntaa tai pysäyttää pallon. Kun joku henkilö tarkoituksellisesti muuttaa oikealla tavallapudotetunpallon suuntaa tai pysäyttää sen (jokovapautumisalueella tai sen ulkopuolella) ennen pallon pysähtymistä: • Pelaajan tuleepudottaapallo uudestaan käyttäen Säännön 14.3b toimintatapoja (mikä tarkoittaa ettäpudottamista, jossa pudotetun pallon suuntaa muutettiin tahallisesti tai pysäytettiin, ei lasketa yhdeksi niistä kahdestapudottamisesta, jotka vaaditaan ennen kuin pallo täytyy asettaa Säännön 14.3c(2) mukaisesti). • Jos kuka tahansa pelaajista tai hänencaddiensamuuttaa tahallisesti pallon suuntaa tai pysäyttää pallon, saa tämä pelaajayleisen rangaistuksen. Poikkeus – Kun ei ole käytännössä mahdollista, että pallo pysähtyy vapautumisalueelle: Jos oikeinpudotetunpallon suuntaa muutetaan tahallisesti tai pallo pysäytetään (jokovapautumisalueella tai sen ulkopuolella), kun ei ole käytännössä mahdollista, että se pysähtyyvapautumisalueelle: • Kenellekään pelaajalle ei seuraa rangaistusta, ja • Pudotettuapalloa käsitellään aivan kuin se olisi pysähtynyt vapautumisalueen ulkopuolelle ja lasketaan yhdeksi niistä kahdestapudotuksesta, jotka vaaditaan ennen kuin pallo täytyy asettaa Säännön 14.3c(2) mukaisesti. Rangaistus pallon pelaamisestaväärästä paikasta tai asetetun pallon pelaamisesta, kun se piti pudottaa, rikkoen sääntöä 14.3: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla. Jos useammat sääntörikkeet johtuvat yhdestä tai useammasta toisiinsa liittyvästä toimenpiteestä, ks. Sääntö 1.3c(4). Ks. Sääntö 22.2 (Foursome:ssa kumpikinpelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparinpuolesta japelipartnerin toimenpiteet rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin); 23.5 (Four-Ball:ssa kumpikinpelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparinpuolesta japelipartnerin toimenpiteet koskien pelaajan palloa tai varusteita rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin). Sääntö 14

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=