Golfin säännöt 1.1.2019

111 14.1b Kuka voi nostaa pallon Pelaajan pallon voi nostaa Sääntöjen mukaan vain: • Pelaaja itse, tai • Kuka tahansa pelaajan valtuuttama henkilö, mutta tällainen valtuutus tulee antaa erikseen joka kerta ennen pallon nostamista sen sijaan, että se annettaisiin yleisesti kokokierrokselle. Poikkeus – Caddie voi nostaa pelaajan pallon viheriöllä ilman valtuutusta: Jos pelaajan pallo onviheriöllä, pelaajancaddievoi nostaa pallon ilman pelaajan valtuutusta. Joscaddienostaa pallon ilman pelaajan valtuutusta muualla kuinviheriöllä, saa pelaajayhden lyönnin rangaistuksen (ks. Sääntö 9.4). 14.1c Pallon puhdistaminen Viheriöltänostetun pallon saa aina puhdistaa (ks. Sääntö 13.1b). Pallo, joka on nostettu jostain muualta, voidaan myös puhdistaapaitsi kun se nostetaan: • Pallon halkeamisen tai säröytymisen toteamiseksi. Puhdistaminen ei ole sallittua (ks. Sääntö 4.2b(2)). • Pallon tunnistamiseksi. Puhdistaminen on sallittua vain siinä määrin kuin on tarpeen tunnistamista varten (ks. Sääntö 7.3). • Koska se haittaa peliä. Puhdistaminen ei ole sallittua (ks. Sääntö 15.3b(2)). • Jotta nähdään, onko pallo olosuhteessa, josta saa vapautumisen. Puhdistaminen ei ole sallittua, ellei pelaaja tämän jälkeen päätä vapautua jonkin säännön mukaisesti (ks. Sääntö 16.4). Jos pelaaja puhdistaa palloa, kun se ei ole sallittua, saa hänyhden lyönnin rangaistuksen. Jos useammat sääntörikkeet johtuvat yhdestä tai useammasta toisiinsa liittyvästä toimenpiteestä, ks. Sääntö 1.3c(4). Ks. Sääntö 22.2 (Foursome:ssa kumpikinpelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparinpuolesta japelipartnerin toimenpiteet rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin); 23.5 (Four-Ball:ssa kumpikinpelipartneri voi tehdä toimenpiteitä pelaajaparinpuolesta japelipartnerin toimenpiteet koskien pelaajan palloa tai varusteita rinnastetaan pelaajan toimenpiteisiin). 14.2 Pallon takaisin asettaminen Tätä sääntöä sovelletaan aina, kun pallo on nostettu tai liikkunut ja sääntö edellyttää, että pallo onasetettava takaisinpaikalleen. 14.2a Alkuperäistä palloa täytyy käyttää Alkuperäistä palloa täytyy käyttääasetettaessapallo takaisin. Sääntö 14

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=