Golfin säännöt 1.1.2019

Golfin Säännöt | Voimassa 1.1.2019 alkaen Golfin säännöt Voimassa 1.1.2019 alkaen

Lisätietoa RandA.org/apps Virallinen Rules of Golf -sovellus Saatavilla ILMAISEKSI ja toimii iPhone, iPad ja Android -laitteilla.

© 2018 R&A Rules Limited ja The United States Golf Association. Kaikki oikeudet pidätetään. Golfin Säännöt Voimassa 1.1.2019 alkaen 34. painos ISBN 978-952-67709-4-9 (nid.) ISBN 978-952-67709-5-6 (PDF)

Golfsääntöjen laatiminen ja tulkitseminen kuuluu golfin maailmanlaajuisten kattojärjestöjen R&A:n (St. Andrews, Skotlanti) ja USGA:n (Liberty Corner, New Jersey, USA) tehtäviin. Vaikka tämä sääntökirja on laadittu yhteistyössä ja julkaistu yhteisesti, R&A:lla ja USGA:lla on omat toimivalta-alueensa. USGA on vastuussa sääntöjen hallinnoinnista Yhdysvalloissa sekä Meksikossa, kun R&A:n toimialueeseen kuuluvat maailman muut alueet. R&A ja USGA varaavat itselleen oikeuden tarvittaessa muuttaa niin sääntöjä kuin niiden tulkintojakin. www.RandA.org www.USGA.org GOLFIN SÄÄNNÖT 2019 Julkaisija: Suomen Golfliitto ry Graafinen suunnittelu sekä kannen ja sääntökohtien kuvat: R&A Rules Limited Taitto: Mika Wikström, Suomen Golfliitto ry Sisäkannen kuva: © Golfari.fi / Kai Kilappa Paino: AllPrint Oy www.golf.fi

3 Sisällys Alkusanat 8 Sääntökirjan käyttäminen 15 I. Pelin perusteet (Säännöt 1-4) 17 Sääntö 1 – Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt 18 1.1 Golfpeli 18 1.2 Pelaajan käyttäytyminen 18 1.3 Pelaaminen sääntöjen mukaisesti 19 Sääntö 2 – Kenttä 23 2.1 Kentän rajat ja Ulkona 23 2.2 Määritellyt kentän alueet 23 2.3 Esineet tai olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa pelaamiseen 25 2.4 Kielletty pelialue 25 Sääntö 3 – Kilpailu 26 3.1 Keskeiset elementit 26 3.2 Reikäpeli 27 3.3 Lyöntipeli 32 Sääntö 4 – Pelaajan varusteet 36 4.1 Mailat 36 4.2 Pallot 41 4.3 Varusteiden käyttö 42 II. Kierroksen ja reiän pelaaminen (Säännöt 5-6) 47 Sääntö 5 – Kierroksen pelaaminen 48 5.1 Mikä on kierros 48 5.2 Harjoittelu kentällä ennen kierrosta tai kierrosten välillä 48 5.3 Kierroksen aloittaminen ja päättäminen 49 5.4 Ryhmissä pelaaminen 50 5.5 Harjoittelu kierroksen aikana tai kun peli on keskeytetty 51 5.6 Kohtuuton viivyttely; Ripeä pelinopeus 52 5.7 Pelin keskeyttäminen; Pelin jatkaminen 53 Sisällys

4 Sisällys Sääntö 6 – Reiän pelaaminen 57 6.1 Reiän pelaamisen aloittaminen 57 6.2 Pallon pelaaminen tiiausalueelta 58 6.3 Reiän pelaamisessa käytetty pallo 61 6.4 Pelijärjestys reikää pelatessa 63 6.5 Reiän pelaaminen loppuun 66 III. Pallon pelaaminen (Säännöt 7-11) 67 Sääntö 7 – Pallon etsiminen, löytäminen ja tunnistaminen 68 7.1 Pallon etsiminen sääntöjenmukaisesti 68 7.2 Kuinka pallo tunnistetaan 69 7.3 Pallon nostaminen tunnistamista varten 69 7.4 Palloa liikutetaan vahingossa sitä etsittäessä tai tunnistettaessa 70 Sääntö 8 – Kenttä pelataan sellaisena kuin se on 71 8.1 Pelaajan toimenpiteet, jotka parantavat lyöntiin vaikuttavia olosuhteita 71 8.2 Pelaaja muuttaa tahallisesti muita fyysisiä olosuhteita, jotka vaikuttavat pelaajan paikallaan olevaan palloon tai tulevaan lyöntiin 75 8.3 Pelaaja muuttaa tahallisesti fyysisiä olosuhteita, jotka vaikuttavat toisen pelaajan paikallaan olevaan palloon tai tulevaan lyöntiin 76 Sääntö 9 – Pallo pelataan sijaintipaikaltaan; Paikallaan olevan pallon nostaminen tai liikuttaminen 77 9.1 Pallo pelataan sijaintipaikaltaan 77 9.2 Pallon liikkumisen ja sen aiheuttajan ratkaiseminen 78 9.3 Luonnonvoimat liikuttavat palloa 78 9.4 Pelaaja nostaa tai liikuttaa palloa 79 9.5 Vastustaja nostaa tai liikuttaa palloa reikäpelissä 80 9.6 Ulkopuolinen vaikutus liikuttaa palloa 81 9.7 Pallon merkkinappi nostettu tai liikkunut 82 Sääntö 10 – Lyöntiin valmistautuminen ja lyöminen; Neuvominen ja avustaminen; Caddiet 83 10.1 Lyöminen 83 10.2 Neuvominen ja muu avustaminen 85 10.3 Caddiet 88

5 Sisällys Sääntö 11 – Liikkuva pallo osuu vahingossa henkilöön, eläimeen tai esineeseen; Tahalliset toimenpiteet, jotka vaikuttavat pallon liikkeeseen 91 11.1 Liikkeessä oleva pallo osuu vahingossa henkilöön tai ulkopuoliseen vaikutukseen 91 11.2 Henkilö muuttaa tahallisesti liikkuvan pallon suuntaa tai pysäyttää sen 92 11.3 Tahallinen esineiden liikuttaminen tai olosuhteiden muuttaminen tarkoituksena vaikuttaa liikkeessä olevaan palloon 94 IV. Erityissäännöt bunkkereille ja viheriöille (Säännöt 12-13) 95 Sääntö 12 – Bunkkerit 96 12.1 Milloin pallo on bunkkerissa 97 12.2 Pallon pelaaminen bunkkerista 97 12.3 Erityiset säännöt vapautumiselle pallon ollessa bunkkerissa 98 Sääntö 13 – Viheriöt 99 13.1 Sallitut ja vaaditut toimenpiteet viheriöillä 99 13.2 Lipputanko 104 13.3 Pallo reiän reunalla 108 V. Pallon nostaminen ja palauttaminen peliin (Sääntö 14) 109 Sääntö 14 –Toimintatavat pallon merkitsemiseen, nostamiseen ja puhdistamiseen, takaisin asettamiseen, vapautumisalueelle pudottamiseen ja väärästä paikasta pelaamiseen 110 14.1 Pallon merkitseminen, nostaminen ja puhdistaminen 110 14.2 Pallon takaisin asettaminen 111 14.3 Pallon pudottaminen vapautumisalueelle 114 14.4 Milloin pelaajan pallo on takaisin pelissä sen jälkeen, kun pelaajan alkuperäinen pallo ei enää ollut pelissä 119 14.5 Pallon korvaamisessa, takaisinasettamisessa, pudottamisessa tai asettamisessa tehdyn virheen korjaaminen 119 14.6 Seuraavan lyönnin lyöminen edellisen lyönnin paikalta 121 14.7 Pelaaminen väärästä paikasta 123

6 Sisällys VI. Vapautuminen ilman rangaistusta (Säännöt 15-16) 125 Sääntö 15 –Vapautuminen irrallisista luonnonhaitoista ja liikuteltavista haitoista (sisältäen pallon tai pallon merkkinapin, joka auttaa tai haittaa peliä) 126 15.1 Irralliset luonnonhaitat 126 15.2 Liikuteltavat haitat 127 15.3 Pallo tai pallon merkkinappi auttaa tai haittaa pelaamista 130 Sääntö 16 –Vapautuminen epänormaaleista kenttäolosuhteista (sisältäen kiinteän haitan), Vaarallisen eläimen tilanne, Maahan painunut pallo 133 16.1 Epänormaalit kenttäolosuhteet (sisältäen kiinteän haitan) 133 16.2 Vaarallisen eläimen tilanne 140 16.3 Maahan painunut pallo 141 16.4 Pallon nostaminen selvittäessä onko pallo olosuhteessa, josta vapautuminen sallitaan 144 VII. Vapautuminen rangaistuksella (Säännöt 17-19) 145 Sääntö 17 – Estealueet 146 17.1 Vaihtoehdot pallon ollessa estealueella 146 17.2 Vaihtoehdot, kun palloa on pelattu estealueelta 151 17.3 Pallon ollessa estealueella ei vapautumista sallita muiden sääntöjen perusteella 154 Sääntö 18 – Lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen, Pallo kadonnut tai ulkona, Varapallo 155 18.1 Vapautuminen lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella on aina sallittua 155 18.2 Pallo kadonnut tai ulkona; Lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen on pakollinen 156 18.3 Varapallo 158 Sääntö 19 – Pallo pelaamattomassa paikassa 162 19.1 Pelaaja voi vapautua pelaamattoman paikan säännöllä kaikkialla muualla paitsi estealueella 162 19.2 Vapautumisvaihtoehdot pallon ollessa pelaamattomassa paikassa yleisellä pelialueella tai viheriöllä 162 19.3 Vapautumisvaihtoehdot pallon ollessa pelaamattomassa paikassa bunkkerissa 165 VIII. Pelaajien ja toimikunnan menettelytavat, kun sääntöjen soveltamisessa tulee epäselvyyksiä (Sääntö 20) 167 Sääntö 20 –Pelaajien ja toimikunnan menettelytavat, kun sääntöjen soveltamisessa tulee epäselvyyksiä 168 20.1 Sääntötilanteiden ratkaiseminen kierroksen aikana 168 20.2 Sääntötilanteiden tulkitseminen 172 20.3 Tilanne, johon ei löydy sääntöä 174

7 Sisällys IX. Muut pelimuodot (Säännöt 21-24) 175 Sääntö 21 – Muut henkilökohtaiset lyönti- ja reikäpelin pelimuodot 176 21.1 Pistebogey-kilpailu 176 21.2 Maksimitulos 180 21.3 Par/Bogey-kilpailut 182 21.4 Three-Ball-reikäpeli 185 21.5 Muut golfin pelimuodot 185 Sääntö 22 – Foursome 186 22.1 Foursome yleisesti 186 22.2 Kumpikin pelipartneri voi toimia pelaajaparin puolesta 186 22.3 Pelaajaparin tulee pelata vuorolyönnein 187 22.4 Kierroksen aloittaminen 187 22.5 Pelipartnerit voivat jakaa mailat 188 Sääntö 23 – Four-Ball 189 23.1 Four-Ball yleisesti 189 23.2 Four-Ball:n tulokset 189 23.3 Milloin kierros alkaa ja loppuu; Milloin reikä on pelattu loppuun 191 23.4 Yksi tai molemmat pelipartnerit voivat edustaa pelaajaparia 192 23.5 Pelaajan toimet, jotka vaikuttavat pelipartnerin peliin 192 23.6 Pelaajaparin pelijärjestys 193 23.7 Pelipartnerit voivat jakaa mailat 194 23.8 Kun rangaistus kohdistuu yhteen tai molempiin pelipartnereihin 194 Sääntö 24 – Joukkuekilpailut 197 24.1 Joukkuekilpailut yleisesti 197 24.2 Joukkuekilpailun säännöt 197 24.3 Joukkueen kapteeni 197 24.4 Neuvominen joukkuekilpailussa 198 X. Määritelmät 199 Hakemisto 223 Muut julkaisut 240

8 Esipuhe Esipuhe vuoden 2019 Golfin Sääntöihin Tämä sääntökirja pitää sisällään Golfin Säännöt, jotka tulevat voimaan maailmanlaajuisesti tammikuussa 2019. Tämä julkaisu tuo Golfin Säännöt sopiviksi pelin tämän päivän tarpeisiin. Se on seurausta sääntöjen modernisointityöstä, jota ovat tehneet entiset ja nykyiset R&A:n sekä USGA:n sääntötoimikuntien jäsenet sekä pelin eri tasojen edustajat. Tuhansien golfareiden maailmanlaajuisesti antamat palautteet ovat vaikuttaneet lopputulokseen. Työ on ollut perustavanlaatuista ja kauaskantoista säilyttäen golfin luonteen sekä keskeiset periaatteet samalla ottaen huomioon kaikkien pelaajien tarpeet ja tekemällä säännöistä helpommin ymmärrettävät ja sovellettavat. Uudistetut säännöt ovat johdonmukaisempia, yksinkertaisempia ja oikeudenmukaisempia. Nämä säännöt näyttävät erilaisilta verrattuna aikaisempiin sääntöihin. Huomaat, että ne on kirjoitettu modernilla ja yleisellä tyylillä ja kielellä. Taiton ja suunnittelun tarkoituksena on ollut saada säännöistä helpommin noudatettavia ja mahdollistaa etsittävien asioiden löytyminen. Kuvien käyttöä on lisätty ja jokaiselle säännölle on kerrottu sen käyttötarkoitus, jonka avulla lukija ymmärtää paremmin kunkin säännön taustalla olevat periaatteet. Golf Sääntöjen tulee olla kattavat ja antaa vastaus kysymyksiin, jotka tulevat esiin pelissä, jota pelataan erilaisilla kentillä eri tasoisten pelaajien toimesta. Kaikkia pelaajia auttaakseen on myös tehty Golfin Säännöt - Pelaajien versio -kirja, jonka oletamme olevan kaikista käytetyin kirja kentällä ja sen ulkopuolella. Se pitää sisällään pelin kannalta kaikista tärkeimmät säännöt ja on lyhennelmä Golfin Säännöt kirjasta. Tuomareita ja toimikuntia sekä niitä varten, jotka haluavat tarkempia tietoja säännöistä, olemme tehneet “Official Guide”-teoksen, joka pitää sisällään Golf Sääntöjen tulkintoja sekä toimikuntien toimintaohjeita. Toimintaohjeissa on suosituksia siitä, kuinka pelin ja kilpailujen järjestämiseksi toimitaan. Kaikki nämä kirjat ovat saatavilla paperisina tai digitaalisina versioina. Uskomme, että golfarit huomaavat, että modernisoidut säännöt ovat oikeudenmukaisemmat, helpommat ja anteeksiantavammat sekä ne voivat paremmin vaikuttaa pelinopeuteen sekä ympäristöstä huolehtimiseen. Kiitämme paitsi toimikuntiamme ja henkilökuntaamme suuresta työstä, myös kaikkia niitä, jotka ovat antaneet oman mielipiteensä ja työtaakkansa tämän historiallisen version tekemiseen. David Bonsall Mark Reinemann Puheenjohtaja Puheenjohtaja Sääntötoimikunta Sääntötoimikunta R&A Rules Limited United States Golf Association

Setting the course for tomorrow www.fujitsu.fi

1 2 5 2 5 0 1 2 5 2 5 0 1 2 5 2 5 0 3 8 7 4 8 9 4 2 5 6 1 0 3 3 6 9 #muntapapelata JO 138 955 TAPAA PELATA.

1 2 5 2 5 0 1 2 5 2 5 0 1 2 5 2 5 0 5 0 6 1 7 4 8 9 4 2 1 7 5 6 1 0 3 3 6

12 Esipuhe Suomenkieliset säännöt ilmestyivät ensimmäisen kerran vuonna 1956 Taavi Pohjanpalon suomennoksena. Alkuperäisten sääntöjen toistuvat muutokset tekivät välttämättömäksi suomenkielisen sääntökirjan perusteellisen uusimisen 1960-luvun lopulla. Vuonna 1970 julkaistiin Jarl Palaston suomennos R&A:n julkaisemista golfsäännöistä, johon perustui myös vuoden 1976 suomenkielinen sääntökirja. Tämän julkaisivat yhteistyössä Suomen Golfliitto ry ja Helsingin Golfklubi ry. Vuoden 1984 sääntöihin tehtiin niin paljon muutoksia, että Suomen Golfliitto ry katsoi tarpeelliseksi 14 vuoden jälkeen julkaista golfin säännöistä täysin uuden suomennoksen, jonka laati Erkki KM Leppävuori. Vuoden 2012 säännöt perustuivat Erkki KM Leppävuoren toimittaman sääntökirjan kieliasuun. Vuoden 2016 säännöt käytiin kokonaisuudessaan läpi ja kieliasua muutettiin selkeämmäksi ja paremmin ymmärrettäväksi vastaamaan paremmin suomen kielen nykymuotoa. R&A sekä USGA käytännössä ovat uudelleenkirjoittaneet vuoden 2019 alusta voimaantulevat golfsäännöt. Muutos vastaa suuruusluokaltaan vähintään vuonna 1984 tehtyä sääntöremonttia. Sääntöjen numerointi sekä niiden esitysmuoto on muutettu Lisäksi varsinaisen sääntökirjan oheen on tullut pelaajille tarkoitettu lyhennetty versio säännöistä. Kuvitusta on otettu käyttöön sääntökirjaan. Monta sääntöä on siirretty määritelmiin ja siksi määritelmien määrä on kasvanut. Itse sääntökirjasta on poistettu osoita, kuten paikallissäännöt, varustesäännöt sekä amatöörisäännöt, ja ne on siirretty erillisiin sääntökokoelmiin. Golfsääntöjen suomenkielisen käännöksen kieliasuun on huomattavasti panostettu, jotta se vastaisi nykyistä suomen kieltä ja olisi samalla mahdollisimman selkeä ja luettava. Tähänkin sääntökirjaan edellisen vuoden 2016 sääntökirjan tapaan kaikki säännöt ja alasäännöt sekä tänä vuonna myös kaikki kappaleetkin on saatu aseteltua vastaaville sivunumeroille englanninkielisen version kanssa. Tämä auttaa, jos tulee tarve tarkistaa alkuperäiskielinen vastine kyseiselle sääntökohdalle. Tämän sääntökirjan määritelmiin on tullut muutoksia niin itse määritelmien osalta kuin termienkin osalta. Osa termeistä on saanut uuden tai osittain uuden suomenkielisen vastineen. Vanhoista määritelmistä uuden suomenkielisen vastineen ovat saaneet esimerkiksi hiekkaeste, jota nykyään kutsutaan bunkkeriksi, ja vesiesteet ovat muuttuneet estealueiksi uuden määritelmän myötä. Pelimuodoissa on termeistä nelinpeli ja neli- sekä kolmipallo luovuttu, ja niistä käytetään vastaavia englanninkielisiä termejä foursome, four-ball ja three-ball. Pelitoveri ja joukkue ovat muuttuneet pelipartneriksi ja pelaajapariksi. Sääntökirjan suomalaisen version käännöstyön koordinoinnista ja alustavasta käännöksestä on vastannut Mika Wikström, sekä alustavan käännöksen muokkaamisesta ja osittaisesta kääntämisestä sekä tarkennuksista Timo Huvinen ja Arto Teittinen. Lopullisesta oikoluvusta ja korjauksista ovat avustaneet lisäksi Suomenkielisen Sääntökirjan esipuhe

13 Esipuhe Suomen Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunnan jäsenet Pekka Lindroos ja Teemu Laakso, sekä pyydettyinä avustajina Kimmo Helaskoski, Kari Lahtinen ja Pekka Tarmio. Aikaisemmista sääntökirjoista poiketen R&A:n laatimat paikallissääntöjen ja kilpailumääräysten mallit on siirretty sääntöjen koontiteokseen “Official Guide to the Rules of Golf”, joka pitää sisällään seuraavat osat: •• The Rules of Golf with Interpretations (Golfsäännöt tulkintoineen) •• Committee Procedures (Toiminkunnan ohjeet) •• Model Local Rules and Other Forms of Play (Paikallissäännöt sekä muiden pelimuotojen mallisäännöt) •• The Modified Rules of Golf for Players with Disabilities (Muunnetut säännöt erityisgolfareille) Näistä Committee Procedures sekä Model Local Rules and Other Forms of Play osat käännetään suomeksi ja ne julkaistaan sähköisenä versiona golf.fi-sivuilla. Mikäli Suomen Golfliitto määrittää pysyvät paikallissäännöt julkaistaan ne erikseen. Suomen pohjoisen sijainnin vuoksi seurat joutuvat usein käyttämään väliaikaisia paikallissääntöjä. On tärkeää, että laaditaan vain paikallissääntöjä, jotka ovat golfin sääntöjen mukaisia ja niiden käyttö vastaa sääntöjen henkeä. Suomen Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunta antaa tarvittaessa neuvoa paikallissääntöjen laatimiseen. Epäselvyyksien selvittämiseksi seuroja kehotetaan olemaan yhteydessä SGL:n sääntö- ja tasoitustoimikuntaan. Golfin sääntöjen tulkinnassa epäselvyydet ratkaistaan Rules of Golf -kirjan voimassa olevan englanninkielisen painoksen mukaan. Helsinki, joulukuu 2018 SGL:n Sääntö- ja tasoitustoimikunta

Hertz on Golfliiton yhteistyökumppani. Tarjoamme liiton jäsenille vuokra-autot aina edulliseen hintaan. Ilmoita varausvaiheessa alennustunniste (CDP) 883318 ja saat jopa 15 % alennusta vuokrauksesta. Varaa osoitteessa hertz.fi. Hyödynnä jäsenetu ja vuokraa auto jopa 15 % edullisemmin © 2018 Hertz System, Inc. All rights reserved.

15 Sääntökirjan käyttäminen Sääntökirjan käyttäminen Golf Sääntöjen tulee olla kattavat ja niiden tulee antaa vastaus pelissä esille tuleviin kysymyksiin, kun eritasoiset pelaajat pelaavat maailmanlaajuisesti peliä erilaisilla kentillä. Tämä Golfin Säännöt -kirja on tarkoitettu niille, jotka hallinnoivat peliä ja jotka tarvitsevat vastauksia kilpailuissa esiin tuleviin kysymyksiin. Kaikkien pelaajien auttamiseksi on myös tehty Golfin Säännöt - Pelaajien opas -kirja, joka pitää sisällään pelin kannalta yleisimmin kentällä tarvittavat säännöt, ja on lyhennelmä Golfin Säännöt -kirjasta. Toimikunnan jäsenten ja tuomarin tulisi aina käyttää lyhentämätöntä Golfin Säännöt -kirjaa, kun heiltä kysytään apua sääntöihin liittyen. Selvitettäessä kysymykseen vastausta tai ratkaisua kentällä esiin tulevaan sääntötilanteeseen antaa sääntökirjan sisällysluettelo (kirjan alussa) hyvää apua oikean sääntökohdan löytämiseen. Hakemisto (kirjan lopussa) voi myös auttaa löytämään nopeasti oikean säännön kulloiseenkin tilanteeseen. Esimerkiksi: •• Jos pelaaja on vahingossa liikuttanut palloaan viheriöllä, etsi avainsanat kysymyksellä kuten “liikkunut” tai “viheriö”. •• Asiaan liittyvät säännöt (Sääntö 9.4 ja Sääntö 13.1d) löytyvät hakemistosta otsikoiden “liikkunut” ja “viheriö” kohdalta. •• Saat oikean vastauksen lukemalla nämä säännöt. Golfin Sääntöjen sisällysluettelon ja hakemiston käyttämisen lisäksi seuraavat kohdat auttavat sinua sääntökirjan tehokkaaseen ja oikeaoppiseen käyttöön: Tunne määritelmät Perustan golfin säännöille muodostavat määritellyt termit, joita on yli 70 kappaletta (kuten epänormaali kenttäolosuhde, yleinen pelialue). Määritelmien hyvä hallinta on keskeistä sääntöjen oikealle soveltamiselle. Sääntötekstissä esiintyvät määritellyt termit on kursivoitu ja niiden määritelmät löytyvät tämän kirjan loppupuolelta (alkaen sivulta 200).

16 Sääntökirjan käyttäminen Sääntöjen oikea soveltaminen Voidaksesi antaa oikean vastauksen sääntöihin liittyvissä kysymyksissä sinun on ensiksi todettava tapaukseen liittyvät tosiseikat. Sinun tulee selvittää: •• Mikä on pelimuoto (Onko kyseessä reikäpeli tai lyöntipeli, henkilökohtainen, foursome tai four-ball, jne.)? •• Ketkä liittyvät tapaukseen (Koskeeko tapaus pelaajaa, hänen pelipartneriaan tai caddieta vai ulkopuolista vaikutusta)? •• Mikä oli tapahtumapaikka (Oliko kyseessä esim. tiiausalue, bunkkeri tai estealue, viheriö)? •• Mitä todella tapahtui? •• Mikä on pelaajan aikomus (Mitä pelaaja oli/on tekemässä ja mitä pelaaja haluaa tehdä)? •• Tapahtuman ajoittuminen (Onko pelaaja palauttanut tuloskorttinsa tai onko kilpailun tulokset jo julistettu)? Viittaa sääntökirjaan Kuten edellä on mainittu, antaa sääntökirja yleensä vastauksen suurimpaan osaan sääntökysymyksistä. Tuomareita ja toimikuntia sekä niitä varten, jotka haluavat tarkempia tietoja säännöistä, olemme tehneet “Official Guide”-teoksen, joka pitää sisällään Golf Sääntöjen tulkintoja sekä toimikuntille suositeltavia toimintaohjeita.

Pelin perusteet SÄÄNNÖT 1-4 I

18 Säännön tarkoitus: SÄÄNTÖ 1.1 Golfpeli Golfia pelataankentällä lyöden mailalla palloakierroksenaikana, joka käsittää 18 reikää (tai pienemmän määrän reikiä). Jokainen reikä aloitetaan lyönnillä tiiausalueelta ja se päättyy, kun pallo pelataan viheriöllä reikään (tai kun reikä muutoin on sääntöjen mukaisesti saatu valmiiksi). Jokaisella lyönnilläänpelaaja: • Pelaakenttääsellaisena kuin se on, ja • Pelaa palloansa sijaintipaikaltaan. Muttaon poikkeustilanteita, joissa säännöt sallivat pelaajan muuttavan peliolosuhteitakentällä, ja jotka edellyttävät tai sallivat pelaajan pelaavan palloa eri paikasta kuin mihin se on pysähtynyt. 1.2 Pelaajan käyttäytyminen 1.2a Kaikilta pelaajilta oletettava käyttäytyminen Kaikkien pelaajien oletetaan pelaavan golfpelin hengen mukaisesti: • Toimimalla rehellisesti – kuten noudattamalla sääntöjä, soveltamalla kaikkia rangaistuksia ja olemalla kaikin tavoin rehellinen. • Huomioimalla muut – kuten pelaamalla ripeästi, huolehtimalla muiden turvallisuudesta sekä olemalla häiritsemättä muiden peliä. Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: •• Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. •• Pelaa sääntöjen ja pelin hengen mukaisesti. •• Jos rikot jotain sääntöä, olet itse vastuussa rangaistusten soveltamisesta, jotta et saavuttaisi mitään mahdollista etua vastustajaan nähden reikäpelissä tai muita pelaajia vastaan lyöntipelissä. Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt 1 Sääntö 1

19 • Pitämällä hyvää huoltakentänkunnosta – kuten paikkaamalla lyöntijäljet, haravoimallabunkkerit, korjaamalla pallojen alastulojäljet sekä olemalla aiheuttamatta tarpeetonta vahinkoakentälle. Sääntöjen nojalla rangaistusta ei seuraa, mikäli hän ei toimi edellä mainituilla tavoilla, mutta toimikuntavoi vakavasta pelin hengen vastaisesta toiminnasta hylätä pelaajan. Muita kuin hylkäämisrangaistuksia voidaan pelaajan käyttäytymisrikkeistä antaa vain, jos ne ovat Säännön 1.2b mukaisesti osana annettuja käyttäytymissääntöjä. 1.2b Käyttäytymissäännöt Toimikuntavoi antaa paikallissäännöissä määräyksiä pelaajan käyttäytymiselle. • Määräyksiin voidaan sisällyttää rangaistuksia käytösrikkeistä, kuten yhden lyönnin rangaistus tai yleinen rangaistus. • Toimikuntavoi myös hylätä pelaajan vakavasta käyttäytymismääräysten rikkomisesta. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5H (Selittää pelaajan käyttäytymissääntöjä, jotka voidaan ottaa käyttöön). 1.3 Pelaaminen sääntöjen mukaisesti 1.3a Termin “Säännöt” merkitys; Kilpailumääräykset Termi “Säännöt” tarkoittaa: • Golfin sääntöjä 1-24 ja sääntöihin liittyviä määritelmiä, sekä • Kaikkia toimikunnankilpailuun tai kentälle laatimia “paikallissääntöjä”. Pelaajat ovat myös velvollisia noudattamaan kaikkia toimikunnanasettamia “kilpailumääräyksiä” (kuten ilmoittautumisvaatimuksia, pelipäivämääriä ja pelimuotoa, pelattavienkierrosten lukumäärää sekäkierroksellapelattavien reikien pelijärjestystä ja määrää). Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5C ja Osa 8 (Paikallissäännöt ja täydelliset hyväksytyt mallipaikallissäännöt); Osa 5A (Kilpailumääräykset). Sääntö 1

20 1.3b Sääntöjen soveltaminen (1) Pelaajan vastuu sääntöjen soveltamisessa: Pelaajat ovat vastuussa sääntöjen soveltamisesta omaan peliinsä. •• Pelaajien oletetaan tunnistavan tilanteet, joissa he ovat rikkoneet jotakin sääntöä ja olevan rehellisiä soveltaessaan rangaistuksia omaan peliinsä. »» Jos pelaaja tietää rikkoneensa sääntöä, josta seuraa rangaistus ja hän jättää sen tarkoituksellisesti huomioimatta, hänen tuloksensa hylätään. »» Jos kaksi tai useampi pelaajaa tarkoituksellisesti sopivat, etteivät noudata jotain sääntöä tai huomioi jotain rangaistusta, ja jos yksikin näistä pelaajista on aloittanut kierroksen, heidän tuloksensa hylätään (vaikka he eivät olisi vielä toimineet sopimuksen mukaisesti). •• Kun on tarve selvittää tapahtuman tosiasiat, pelaajan vastuulla on huomioida omien tietojensa lisäksi kaikki muu tieto, joka on kohtuudella saatavissa. •• Pelaaja voi kysyä apua sääntöihin tuomarilta tai toimikunnalta, mutta jos apua ei ole saatavilla kohtuullisessa ajassa, pelaajan pitää jatkaa pelaamista ja ottaa asia esille tuomarin tai toimikunnankanssa heti, kun tämä on mahdollista (ks. Sääntö 20.1). (2) Pelaajan “kohtuullisen hyvän arvion” hyväksyminen paikan määrittämisessä, kun sääntöjä sovelletaan. •• Useat säännöt edellyttävät tietyissä tilanteissa pelaajaa määrittelemään paikan, pisteen, linjan, alueen tai muun sääntöjen mukaisen kohdan kuten: »» Arvioitaessa kohtaa, jossa pallo viimeksi leikkasi estealueen rajan, »» Arvioitaessa tai mitattaessa, kun palloapudotetaan tai asetetaan vapauduttaessa tai »» Asetettaessapalloa takaisinalkuperäiselle paikalleen (oli paikka tiedossa tai ei). •• Tällaiset paikan määritykset tulee tehdä ripeästi ja huolella, vaikka niitä ei aina pystytäkään tekemään täsmällisesti. •• Mikäli pelaaja toimii tarkan paikan määrittämiseksi tavalla, jota siinä tilanteessa voidaan kohtuudella odottaa, pelaajan päätös on hyväksyttävä, vaikka paikka osoittautuisikin lyönnin jälkeen vääräksi videokuvan tai muun tiedon perusteella. •• Jos pelaaja huomaa ennen lyöntiäänarvioineensa paikan väärin, virhe tulee korjata (ks. Sääntö 14.5). Sääntö 1

21 1.3c Rangaistukset (1) Rangaistuksiin johtavat toimenpiteet. Rangaistus seuraa, jos sääntörike on seurausta pelaajan tai hänencaddiensa toimenpiteistä (ks. Sääntö 10.3c). Rangaistus seuraa myös kun: •• Toinen henkilö toimii pelaajan pyynnöstä tai luvalla niin, että kyseessä olisi sääntörike, mikäli pelaaja tai hänencaddiensaolisi toiminut näin. •• Pelaaja näkee toisen henkilön toimivan pelaajan pallon tai varusteiden suhteen niin, että kyseessä olisi sääntörike, jos pelaaja tai hänen caddiensaolisi toiminut näin eikä pelaaja ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin vastustaakseen tai pysäyttääkseen tämän tapahtumasta. (2) Rangaistustasot. Rangaistusten tarkoituksena on poistaa pelaajan mahdollisesti saama hyöty. Rangaistusten kolme päätasoa ovat: •• Yhden lyönnin rangaistus. Tätä rangaistusta sovelletaan tietyissä reikä- ja lyöntipelinsäännöissä, kun joko (a) mahdollinen hyöty sääntörikkeestä on pieni tai (b) pelaaja vapautuu rangaistuksella pelaamalla pallon eri paikasta kuin missä pallo sijaitsee. •• Yleinen rangaistus (reiän menetys reikäpelissä, kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä). Tätä rangaistusta sovelletaan suurimpaan osaan sääntörikkeistä, joissa mahdollinen hyöty on merkittävämpi kuin silloin, kun käytetään yhden lyönnin rangaistusta. •• Hylkääminen. Reikä- ja lyöntipelissäpelaaja voidaan hylätä tiettyjen toimenpiteiden tai sääntörikkeiden vuoksi sisältäen vakavat käyttäytymissääntöjen rikkomukset (ks. Sääntö 1.2) tai milloin mahdollinen hyöty on niin merkittävä, ettei pelaajan tulosta voida pitää oikeana. (3) Rangaistusten muuttamista ei voi harkita. Rangaistuksia tulee soveltaa vain sääntöjen mukaisesti: •• Pelaajalla tai toimikunnallaei ole oikeutta soveltaa rangaistuksia eri tavalla ja, •• Rangaistuksen väärin soveltaminen tai rangaistuksen soveltamatta jättäminen voi jäädä voimaan vain, jos sitä ei voida enää korjata (ks. Säännöt 20.1b(2)-(4), 20.2d ja 20.2e). Reikäpelissäpelaaja javastustajavoivat sopia sääntötilanteen ratkaisusta, kunhan he eivät sovi tarkoituksellisesti sääntöjen soveltamisesta väärin (ks. Sääntö 20.1b(1)). Sääntö 1

22 (4) Rangaistusten soveltaminen useaan sääntörikkeeseen. Jos pelaaja rikkoo useita sääntöjä tai samaa sääntöä useaan kertaan ennen kuin tähän pystytään puuttumaan (kuten hän lyö lyönnin tai hänelle kerrotaan rikkeestä), sovellettava rangaistus riippuu siitä, mitä pelaaja teki: •• Kun rikkeet tapahtuivat erillisinä suorituksina. Pelaaja saa erilliset rangaistukset kustakin rikkeestä. •• Kun rikkeet johtuvat yhdestä teosta tai toisiinsa liittyvistä toimista. Pelaaja saa vain yhden rangaistuksen; mutta jos toimenpide tai toimenpiteet rikkovat useampaa sääntöä, joissa on eritasoiset rangaistukset, pelaaja saa suurimman näistä rangaistuksista. Esimerkiksi: »» Useaan menettelytapaan liittyvät sääntörikkeet. Jos pelaajan yksittäinen teko tai toisiinsa liittyvät toimet rikkovat useampaa kuin yhtä menettelytavan vaatimusta pallonmerkitsemisestä, nostamisesta, puhdistamisesta, pudottamisesta, takaisin asettamisesta tai asettamisesta, joiden kaikkien seurauksena on yhden lyönnin rangaistus, saa pelaaja kokonaisuudessaanyhden lyönnin rangaistuksen. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun pelaaja nostaa pallon ilman pallon paikanmerkitsemistä ja puhdistaa sen, vaikka se ei olisi sääntöjen mukaan sallittua. »» Väärin korvatulla pallolla pelaaminen väärästä paikasta. Lyöntipelissä pelaajan pelatessakorvaavallapallolla, kun se ei ole sallittua rikkoen Sääntöä 6.3b pelaten samallaväärästä paikasta rikkoen Sääntöä 14.7a, saa pelaaja kokonaisuudessaankahden lyönnin rangaistuksen. »» Yhdistetyt menettelytapaan ja korvaamiseen/väärästä paikasta pelaamiseen liittyvät rikkeet. Lyöntipelissä jos pelaajan yksi teko tai toisiinsa liittyvät toimet rikkovat yhtä tai useampaa menettelytavan vaatimusta, josta seurauksena on yhden lyönnin rangaistus ja rikkoo myös yhtä tai molempia sääntöjä pelaamalla väärinkorvatullapallolla javäärästä paikasta, saa pelaaja kokonaisuudessaankahden lyönnin rangaistuksen. Muttakaikki rangaistuslyönnit, jotka pelaaja saa vapautuessaan rangaistuksella (kuten yhden lyönnin rangaistus Sääntöjen 17.1, 18.1 ja 19.2 nojalla), lisätään aina kaikkiin muihin rangaistuksiin. Sääntö 1

SÄÄNTÖ Säännön tarkoitus: 23 2.1 Kentän rajat ja Ulkona Golfia pelataankentällä, jonka rajat toimikuntaasettaa. Alueet, jotka eivät ole kentälläovat ulkona. 2.2 Määritellyt kentän alueet Kentälläon viisi aluetta. 2.2a Yleinen pelialue Yleinen pelialuekäsittää kokokentänpaitsi ne neljä muuta määriteltyäkentän aluetta, jotka on kerrottu Säännössä 2.2b. Tätä kutsutaan “yleiseksi pelialueeksi”koska: • Se kattaa suurimman osankentästä ja siellä pelaajan palloa yleensä pelataan, kunnes pallo päätyyviheriölle. •• Se sisältää kaikenlaisen maan sekä kasvavat ja kiinnittyneet asiat, jotka alueelta löytyvät kuten väylät, karheikot ja puut. Sääntö 2 esittelee perusasiat, jotka kaikkien pelaajien tulisi tietää kentästä: •• Kentällä on viisi määriteltyä aluetta, ja •• Kentällä on monenlaisia rakennelmia ja olosuhteita, jotka voivat haitata peliä. On tärkeää tietää kentän alue, jossa pallo on sekä häiritsevien rakennelmien ja olosuhteiden status, koska ne usein vaikuttavat pelaajan mahdollisuuksiin pelata palloa tai ottaa vapautus. Kenttä 2 Sääntö 2

24 Yleinen pelialue kattaa kentän kaikki alueet paitsi seuraavat: Tiiausalue Bunkkerit Estealueet Pelattavan väylän viheriö 1 3 4 2 2 3 1 2 3 4 KUVA 2.2: KENTÄN MÄÄRITELLYT ALUEET 2.2b Neljä määriteltyä aluetta Tietyt säännöt koskevat erityisesti neljääkentän aluetta, jotka eivät oleyleisellä pelialueella: • Tiiausaluetta, jota pelaajan täytyy käyttää aloittaessaan reiän pelaamisen (Sääntö 6.2). • Kaikkiaestealueita (Sääntö 17). • Kaikkiabunkkereita (Sääntö 12), ja • Sen reiänviheriötä, jota pelaaja on pelaamassa (Sääntö 13). Sääntö 2

25 2.2c Kentän alueen määrittäminen, jolla pallo sijaitsee Kentän alue, jolla pelaajan pallo sijaitsee, vaikuttaa sovellettaviin sääntöihin palloa pelattaessa tai vapauduttaessa. Pallon katsotaan aina sijaitsevan vain yhdelläkentän alueella: • Jos osakin pallosta on sekäyleisellä pelialueellaettä yhdellä neljästä määritellystäkentän alueesta, katsotaan pallon olevan tällä määritellylläkentän alueella. • Jos osakin palloa on kahdella määritellylläkentän alueella, katsotaan pallon olevan määritellyllä alueella, joka valitaan seuraavassa järjestyksessä: estealue, bunkkeri, viheriö. 2.3 Esineet tai olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa pelaamiseen Tietyt säännöt voivat sallia vapautumisen (vapautuminen ilman rangaistusta) tiettyjen määriteltyjen asioiden tai olosuhteiden vaikutuksesta, kuten: • Irralliset luonnonhaitat (Sääntö 15.1), • Liikuteltavat haitat (Sääntö 15.2), ja • Epänormaalit kenttäolosuhteet, joita ovat eläimen kolot, kunnostettava alue, kiinteä haitta ja tilapäinen vesi (Sääntö 16.1). Muttavapautusta ei saa peliä haittaavistaulkorajan merkeistä tai oleellisista rakenteista. 2.4 Kielletty pelialue Kielletty pelialueon määritelty osaepänormaalia kenttäolosuhdetta (ks. Sääntö 16.1f) tai estealuetta (ks. Sääntö 17.1e), josta pelaaminen on kielletty. Pelaajan on vapauduttava, kun: • Hänen pallonsa onkielletyllä pelialueella, tai • Kielletty pelialuevaikuttaa pelaajan lyöntiasennonalueella tai svingin vaatimalla tilalla pelattaessa palloakielletyn pelialueenulkopuolelta (ks. Säännöt 16.1f ja 17.1e). Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5H(1) (Käyttäytymissäännöillä voidaan kieltää pelaajaa menemästäkielletylle pelialueelle). Sääntö 2

SÄÄNTÖ Säännön tarkoitus: 26 3.1 Keskeiset elementit 3.1a Pelimuoto: Reikäpeli tai Lyöntipeli (1) Reikäpeli tai tavallinen lyöntipeli. Pelimuodot ovat hyvin erilaiset: •• Reikäpelissä (ks. Sääntö 3.2) pelaaja javastustajakilpailevat toisiaan vastaan voittaen, häviten tai tasaten reikiä. •• Tavallisessa lyöntipelissä (ks. Sääntö 3.3) kaikki pelaajat kilpailevat toisiaan vastaan kokonaislyöntimäärään perustuen – tämä tarkoittaa laskemalla yhteen kunkin pelaajan kaikki lyönnit (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) jokaiselta reiältä kaikiltakierroksilta. Suurin osa säännöistä pätee molemmissa pelimuodoissa, mutta tietyt säännöt koskevat vain jompaa kumpaa. Katso Toimikunnan ohjeet, Osa 6C (Toimikunnanhuomioitavia asioita, jos se järjestää kilpailun, jossa yhdistetään nämä kaksi pelimuotoa yhdenkierroksen aikana). (2) Muut lyöntipelin muodot. Sääntö 21 kattaa muut lyöntipelinmuodot (Pistebogey, Maksimitulos jaPar/Bogey), joissa käytetään toisenlaista tuloslaskennan menetelmää. Säännöt 1-20 pätevät näissä pelimuodoissa Säännön 21 mukaisesti sovellettuina. 3.1b Kuinka kilpaillaan: Pelaaminen henkilökohtaisesti tai pelipartnereina Golfia pelataan joko kukin pelaaja itsenäisesti kilpaillen tai pelipartnereina kilpaillen yhdessäpelaajaparina. Vaikka Säännöt 1-20 keskittyvät henkilökohtaiseen peliin, ne pätevät myös: • Pelipartnereitakoskevissa kilpailuissa (Foursome jaFour-Ball) Sääntöjen 22 ja 23 mukaisesti ja • Joukkuekilpailuissa Säännön 24 mukaisesti. Sääntö 3 kattaa kaikkien golfkilpailujen kolme keskeistä tekijää: •• Pelataan joko reikäpeliä tai lyöntipeliä, •• Pelataan joko henkilökohtaisesti tai toisen kanssa osana pelaajaparia ja •• Tulokset lasketaan joko bruttona (tasoituksia ei huomioida) tai nettona (tasoitukset huomioidaan). Kilpailu 3 Sääntö 3

27 3.1c Kuinka pelaajien tulos lasketaan: Bruttotulos vai nettotulos (1) Scratch-kilpailut. Scratch-kilpailussa: •• Pelaajan bruttotulos reiältä tai kierrokseltaon hänen kokonaislyöntimääränsä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit). •• Pelaajan tasoitusta ei huomioida. (2) Tasoitukselliset kilpailut. Tasoituksellisessa kilpailussa: •• Pelaajan nettotulos reiältä tai kierrokseltaon bruttotulos muokattuna pelaajan tasoituslyönneillä. •• Tällä tavoin eritasoiset pelaajat voivat kilpailla reilulla tavalla keskenään. 3.2 Reikäpeli Säännön tarkoitus: Reikäpelissä on omia erityisiä sääntöjä (erityisesti koskien luovuttamista ja tietoa lyöntimäärästä), koska pelaaja ja vastustaja: •• Kilpailevat kullakin reiällä ainoastaan toisiaan vastaan, •• Näkevät toistensa pelin, ja •• Voivat puolustaa omia etujaan 3.2a Reiän ja ottelun tulos (1) Reiän voittaminen. Pelaaja voittaa reiän, kun: •• Pelaaja pelaa reiän loppuun pelaamisesta vähemmillä lyönneillä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) kuinvastustaja, •• Vastustaja luovuttaa reiän, tai •• Vastustajasaayleisen rangaistuksen (reiän menetys). Josvastustajan liikkeessä oleva pallo, jonka pitäisi mennä reikään tasatuloksen saavuttamiseksi, tarkoituksellisesti pysäytetään tai sen kulkusuuntaa muutetaan silloin, kun pallolla ei enää ole käytännössä mahdollisuuksia mennä reikään (kuten silloin, kun pallo on vierinyt reiänohi eikä voi vieriä takaisinpäin), reiän tulos katsotaan ratkenneeksi ja pelaaja voittaa reiän. (ks. Sääntö 11.2a Poikkeus) (2) Reiän tasaaminen. Reikä tasataan (kutsutaan myös ”jaetaan”), kun: •• Pelaaja javastustajapelaavat reiän loppuun pelaamisesta samalla lyöntimäärällä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit), tai •• Pelaaja javastustajasopivat reiän tasaamisesta (tämä on mahdollistavasta sen jälkeen, kun ainakin toinen pelaajista on suorittanut avauslyönnin kyseisellä reiällä). Sääntö 3

28 (3) Ottelun voittaminen. Pelaaja voittaa ottelun, kun: •• Pelaaja on enemmän reikiä voitolla kuin mitä reikiä on pelaamatta, •• Vastustaja luovuttaa ottelun, tai •• Vastustajahylätään. (4) Tasan olevan ottelun jatkaminen. Mikäli ottelu on tasan viimeisen reiän jälkeen: •• Ottelua jatketaan reikä kerrallaan, kunnes voittaja saadaan selville. Ks. Sääntö 5.1. (ottelun jatkoreiät ovat samankierroksen jatkoa, eivät uusi kierros) •• Reiät pelataan samassa järjestyksessä kuin varsinaisellakierroksella, ellei toimikuntamäärää muuta järjestystä. Muttakilpailumääräyksissä voidaan todeta ottelun voivan päättyä tasan jatkoreikien pelaamisen sijaan. (5) Milloin ottelun tulos on lopullinen. Ottelun tulos on lopullisesti toimikunnan vahvistama (tämä tulisi ilmetä kilpailumääräyksistä) esimerkiksi silloin: •• Kun ottelun tulos on kirjattu viralliselle tulostaululle tai muuhun määrättyyn paikkaan, tai •• Kun ottelun tulos on ilmoitettu toimikunnannimeämälle henkilölle. Katso Toimikunnan ohjeet, Kappale 5A(7) (Suosituksia kuinka ottelun tuloksesta tulee lopullinen). 3.2b Luovuttamiset (1) Pelaaja voi luovuttaa lyönnin, reiän tai ottelun. Pelaaja voi luovuttaavastustajan seuraavan lyönnin, reiän tai ottelun: •• Seuraavan lyönnin luovuttaminen. Tämä on mahdollista milloin tahansa ennen kuinvastustajasuorittaa seuraavan lyöntinsä. »» Tällöinvastustajaon suoriutunut reiästä tuloksella, johon on lisätty luovutettu lyönti ja pallon voi poistaa kuka tahansa. »» Mikäli luovutus tehdäänvastustajanpallon ollessa edelleen liikkeessä edellisen lyönninseurauksena, koskee luovutusvastustajanseuraavaa lyöntiä, ellei pallo mene reikään, (jolloin luovutuksella ei ole merkitystä). »» Pelaaja voi luovuttaavastustajanseuraavan lyönninpysäyttämällä vastustajan liikkeessä olevan pallon tai muuttamalla sen kulkusuuntaa ainoastaan silloin, kun hän tekee näin tarkoituksenaan luovuttaa seuraava lyönti ja pallolla ei enää ole käytännössä mahdollisuutta mennä reikään. Sääntö 3

29 •• Reiän luovuttaminen. Tämä on mahdollista milloin tahansa ennen kuin reikä on pelattu loppuun (katso Sääntö 6.5) koskien myös tilannetta, jossa reikää ei vielä ole aloitettu. •• Ottelun luovuttaminen. Tämä on mahdollista milloin tahansa ennen kuin ottelun lopputulos on selvillä (ks. Säännöt 3.2a(3) ja (4)) koskien myös tilannetta, jossa ottelua ei vielä ole aloitettu. (2) Kuinka luovuttaminen tehdään. Luovuttaminen tapahtuu ainoastaan selkeästi viestimällä: •• Tämä voidaan tehdä joko suullisesti tai toimimalla niin, että siitä selkeästi käy ilmi pelaajan aikomus luovuttaa lyönti, reikä tai ottelu (esim. eleellä). •• Mikäli vastustaja rikkoo sääntöjä nostaessaan pallonsa ilmeisen väärinymmärryksen vuoksi luullen pelaajan kommentin tai toimenpiteen tarkoittaneen seuraavan lyönnin, reiän tai ottelun luovuttamista, rangaistusta ei seuraa ja palloasetetaan takaisinpaikalleen alkuperäiseen paikkaansa (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2). Mikä tahansa luovutus on lopullinen eikä sitä voi perua. 3.2c Tasoitukset reikäpeliotteluissa (1) Tasoitusten ilmoittaminen. Pelaajan javastustajan tulisi ilmoittaa toisilleen tasoituksensa ennen ottelun alkua. Mikäli pelaaja ilmoittaa väärän tasoituksen joko ennen ottelua tai ottelun aikana eikä korjaa virhettään ennenvastustajanseuraavaa lyöntiä: •• Ilmoitettu tasoitus on liian korkea. Pelaajan tulos hylätään, mikäli tällä on vaikutusta annettujen tai saatujen tasoituslyöntien määrään. Rangaistusta ei seuraa, mikäli vaikutusta ei ole. •• Ilmoitettu tasoitus on liian alhainen. Rangaistusta ei seuraa ja pelaajan täytyy pelata ilmoittamallaan pienemmällä tasoituksella. (2) Reiät, joilla tasoituslyöntejä käytetään. •• Tasoituslyönnit jaetaan reikäkohtaisesti ja alhaisempi nettotulos voittaa reiän. •• Jos tasan olevaa ottelua jatketaankierroksen jälkeen, tasoituslyönnit annetaan samoille rei’ille kuinkierroksenaikana (ellei toimikunta jaa niitä toisella tavalla). Kukin pelaaja on vastuussa siitä, että tietää millä rei’illä hän saa tai antaa tasoituslyöntejä toimikunnan laatiman reikäkohtaisen tasoitusindeksoinnin mukaisesti (tämä löytyy yleensä tuloskortista). Jos pelaajat käyttävät virheellisesti tasoituslyöntejä jollekin väylälle, reiän tulos säilyy sellaisenaan, elleivät pelaajat korjaa virhettään ajoissa. (ks. Sääntö 3.2d(3)). Sääntö 3

30 3.2d Pelaajan ja vastustajan velvollisuudet (1) Lyöntimäärän ilmoittaminen vastustajalle. Vastustajavoi kysyä pelaajalta milloin tahansa reikää pelattaessa tai reiän päättymisen jälkeen montako lyöntiä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) pelaaja on käyttänyt. Tämän tarkoituksena on antaavastustajallemahdollisuus suunnitella seuraavaa lyöntiään ja reiän pelaamista tai vahvistaa juuri pelatun reiän lopputulos. Kun lyöntimäärää kysytään tai kun lyöntimäärä ilmoitetaan vaikkei olisi kysyttykään: •• Pelaajan täytyy ilmoittaa oikea lyöntimäärä. •• Pelaajan, joka ei ilmoita lyöntimääräävastustajanpyynnöstä, katsotaan ilmoittaneen väärän lyöntimäärän. Pelaaja saayleisen rangaistuksen (reiän menetys), jos hän ilmoittaa vastustajalleenväärän lyöntimäärän, ellei hän korjaa virhettään ajoissa: •• Väärä lyöntimäärä ilmoitettu reikää pelattaessa. Pelaajan on kerrottava oikea lyöntimäärä ennen kuinvastustaja lyöseuraavan lyöntinsä tai toimii sitä vastaavasti (kuten luovuttamalla seuraavan lyönnin tai reiän) •• Väärä lyöntimäärä ilmoitettu reiän lopettamisen jälkeen. Pelaajan on kerrottava oikea lyöntimäärä: »» Ennen kuin kumpikaan pelaaja suorittaa aloituslyönninseuraavalla reiällä tai toimii sitä vastaavasti (kuten luovuttamalla seuraavan reiän tai koko ottelun), tai »» Koskien viimeistä reikää ennen kuin ottelun tulos on lopullisesti vahvistettu (ks. Sääntö 3.2a(5)). Poikkeus – Ei rangaistusta, jos ei vaikutusta reiän tulokseen: Jos pelaaja kertoo väärän lyöntimäärän reiän lopettamisen jälkeen, mutta tällä ei ole vaikutusta vastustajanymmärrykseen siitä, onko hän voittanut, hävinnyt vai tasannut reiän, ei tästä seuraa rangaistusta. (2) Rangaistuksen ilmoittaminen vastustajalle. Kun pelaaja saa rangaistuksen: •• Pelaajan pitää kertoavastustajallesaamastaan rangaistuksesta niin pian kuin se on käytännössä mahdollista huomioiden pelaajan etäisyysvastustajasta ja muut käytännön seikat. •• Tämä vaatimus pätee, vaikkei pelaaja tietäisi saaneensa rangaistusta (koska pelaajien oletetaan tunnistavan milloin he rikkovat golfsääntöjä). Sääntö 3

31 Jos pelaaja ei menettele näin eikä korjaa virhettään ennen kuinvastustaja lyö seuraavan lyöntinsä tai toimii sitä vastaavasti (kuten luovuttamalla pelaajalle seuraavan lyönnin tai reiän), pelaaja saayleisen rangaistuksen (reiän menetys). Poikkeus – Ei rangaistusta, mikäli vastustaja oli tietoinen rangaistuksesta: Jos vastustaja tiesi pelaajan saaneen rangaistuksen, kuten nähdessään pelaajan vapautuvan rangaistuksella, pelaaja ei saa rangaistusta jättäessään kertomatta vastustajalleen tästä rangaistuksesta. (3) Tieto ottelun tilanteesta. Pelaajien oletetaan tietävän mikä on ottelun tilanne, ts. kumpi heistä johtaa ottelua ja kuinka paljon (”reikää voitolla” ottelussa) tai että ottelu on tasan (käytetään myös nimitystä ”all square”). Jos pelaajat yhdessä toteavat ottelun tilanteeksi virheellisen tuloksen: •• He voivat korjata ottelun tilanteen oikeaksi ennen kuin kumpikaan pelaajista suorittaa avauslyönninseuraavalla reiällä tai ottelun viimeisen reiän ollessa kyseessä ennen kuin ottelun tulos on lopullisesti vahvistettu (ks. Sääntö 3.2a(5)). •• Jos ottelun tilannetta ei edellä mainitussa ajassa korjata, virheellinen tilanne muuttuu ottelun todelliseksi tilanteeksi. Poikkeus – Pelaaja pyytää sääntötulkintaa ajoissa: Jos pelaaja tekee ajoissa pyynnön sääntötulkinnasta (ks. Sääntö 20.1b) ja havaitaan, että vastustaja joko (1) ilmoitti väärän lyöntimäärän tai (2) ei ilmoittanut pelaajalle rangaistuksestaan, tällöin ottelun tilanne korjataan oikeaksi. (4) Omien oikeuksien suojeleminen. Ottelun pelaajien tulisi suojella omia oikeuksiaan golfsääntöjen mukaisesti: •• Jos pelaaja tietää tai uskoovastustajan rikkoneen sääntöä, jonka rikkomisesta seuraa rangaistus, pelaaja voi toimia sääntöjen mukaan tai jättää rikkeen huomioimatta. •• Mutta jos pelaaja javastustaja tarkoituksellisesti sopivat jättävänsä tietämänsä rikkeen tai rangaistuksen huomioimatta, molemmat pelaajat hylätäänSäännön 1.3b nojalla. •• Jos pelaaja javastustajaovat eri mieltä siitä, onko jompikumpi heistä rikkonut jotain sääntöä, kumpi tahansa voi suojella oikeuksiaan pyytämällä sääntötulkintaa Säännön 20.1b nojalla. Sääntö 3

32 3.3 Lyöntipeli Säännön tarkoitus: Lyöntipelissä on erityisiä sääntöjä (erityisesti tuloskorteille ja pallon pelaamiselle reikään), koska: •• Jokainen pelaaja kilpailee kaikkia muita kilpailussa pelaavia vastaan, ja •• Sääntöjen tulee olla samat kaikille Kierroksen jälkeen pelaajan ja merkitsijän (joka ylläpitää pelaajan tulosta) täytyy vahvistaa, että pelaajan tulos kullekin väylälle on oikein ja pelaajan pitää palauttaa tuloskortti toimikunnalle. 3.3a Lyöntipelin voittaja Pelaaja, joka selvittää kaikki kierrokset pienimmällä lyöntien (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) yhteistuloksella, on voittaja. Tasoituksellisessa kilpailussa tämä tarkoittaa pienintä nettolyöntimäärää. Katso Toimikunnan ohjeet, Kappale 5A(6) (Kilpailumääräyksissä tulisi mainita kuinka tasatulokset ratkaistaan). 3.3b Tulosten kirjaaminen lyöntipelissä Merkitsijäkirjaa pelaajan tulokset pelaajan tuloskorttiin. Merkitsijäon joko toimikunnannimeämä tai toimikunnanhyväksymällä tavalla pelaajan valitsema. Pelaajalla tulee olla samamerkitsijäkokokierroksenajan, ellei toimikuntahyväksy merkitsijänvaihtamista ennen vaihtoa tai sen jälkeen. (1) Merkitsijän vastuut: Väyläkohtaisten tulosten merkitseminen ja vahvistaminen tuloskorttiin. Kierroksen jokaisen reiän jälkeenmerkitsijän tulisi varmistaa pelaajalta kyseisen reiän tulos (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) ja merkitä tämä tulos tuloskorttiin. Kierroksen jälkeen: • Merkitsijänpitää vahvistaa tuloskortin reikäkohtaiset tulokset. • Jos pelaajalla on ollut useampi kuin yksi merkitsijä, jokaisenmerkitsijänpitää vahvistaa ne pelatut reiät, joilla hän on ollut merkitsijänä. Sääntö 3

33 Toimikunta Pelaaja Pelaaja ja merkitsijä Vastuunjako 09/07/19 Unto Kuntonen 5 REIKÄ PAR TULOS 1 5 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 7 3 8 4 9 4 37 Ulos 5 5 5 4 3 5 4 3 4 38 Merkitsijän allekirjoitus: Pelaajan allekirjoitus: 69 REIKÄ PAR TULOS 10 3 11 4 12 5 13 3 14 4 15 5 16 3 17 4 3 4 18 4 Yht. Sisään 35 74 36 72 3 4 4 4 5 5 4 NET: Nimi: Pvm: Tasoitus: KUVA 3.3b: TULOSKORTIN VASTUUT TASOITUKSELLISESSA LYÖNTIPELISSÄ (2) Pelaajan vastuut: Tulosten vahvistaminen ja tuloskortin palauttaminen. Kierroksenaikana pelaajan tulisi seurata tuloksiaan kultakin reiältä. Kierroksen jälkeen pelaajan: • Tulisi huolellisesti tarkistaamerkitsijänkirjaamat reikätulokset ja käsitellä mahdolliset epäselvyydet toimikunnankanssa, • Täytyy varmistaa, ettämerkitsijävahvistaa reikätulokset tuloskorttiin, • Ei ole lupa muuttaamerkitsijänkirjaamia reikätuloksiapaitsi merkitsijän suostumuksella tai toimikunnanhyväksymänä, ja • Pitää vahvistaa tuloskortin reikäkohtaiset tulokset ja viipymättä palauttaa tuloskortti toimikunnalle. Tämän jälkeen pelaaja ei saa tehdä muutoksia tuloskorttiin. Jos pelaaja rikkoo mitä tahansa Säännön 3.3b vaatimuksista, hänen tuloksensa hylätään. Poikkeus – Rangaistusta ei seuraa, jos merkitsijä ei hoida velvollisuuksiaan: Rangaistusta ei seuraa, mikäli toimikunta toteaa, että pelaajan Säännön 3.3b(2) rike johtuu merkitsijän velvollisuuksien laiminlyönnistä (esim. merkitsijä on lähtenyt pelaajan tuloskortinkanssa tai jättänyt tuloskortinvahvistamatta) eikä pelaaja ole voinut tähän vaikuttaa. Sääntö 3

34 Katso Toimikunnan ohjeet, Kappale 5A(5) (suositukset kuinka määritellään, koska tuloskortti on palautettu) . (3) Väärä reikätulos. Jos pelaaja palauttaa tuloskortin, jossa on väärä reikätulos millä tahansa reiällä: •• Palautettu tulos on suurempi kuin oikea tulos. Suurempi palautettu tulos jää voimaan. •• Palautettu tulos on pienempi kuin oikea tulos tai tulos puuttuu. Pelaajan tulos hylätään. Poikkeus – Rangaistusta ei ole kirjattu, koska siitä ei tiedetty: Jos yksi tai useampi reikätulos on pienempi kuin oikea tulos, koska pelaaja ei lisännyt tulokseen yhtä tai useampaa rangaistuslyöntiä, joita hän ei tiennyt saaneensa ennen tuloskortinpalauttamista: •• Pelaajaa ei hylätä. •• Sen sijaan, jos virhe havaitaan ennen kuin kilpailu on päättynyt, toimikunnan tulee muuttaa pelaajan tulokset sääntöjen mukaisiksi niiltä rei’iltä, joilta lyöntejä puuttuu, lisäämällä pelaajan reikäkohtaisiin tuloksiin rangaistuslyönnit, joiden olisi pitänyt olla mukana tuloksissa. Tämä poikkeus ei päde: •• Kun huomioimatta jätetty rangaistus on hylkääminen, tai •• Kun pelaajalle on kerrottu, että rangaistus saattaisi seurata tai pelaaja ei ollut varma rangaistaanko häntä eikä hän esittänyt asiaa toimikunnalleennen tuloskortinpalauttamista. (4) Tuloslaskenta tasoituksellisessa kilpailussa. Pelaaja on vastuussa siitä, että hänen tasoituksensa on merkitty tuloskorttiin. Jos pelaaja palauttaa tuloskortin, jossa ei ole hänen oikeaa tasoitustaan: •• Tuloskortissa on liian korkea tasoitus tai ei lainkaan tasoitusta. Jos tämä vaikuttaa pelaajan saamien tasoituslyöntien määrään, pelaajan tulos hylätään tasoituksellisessa kilpailussa. Jos tällä ei ole vaikutusta, rangaistusta ei seuraa. •• Tuloskortissa on liian alhainen tasoitus. Rangaistusta ei seuraa, ja pelaajan nettotulos lasketaan käyttäen tuloskorttiinmerkittyä alhaisempaa tasoitusta. (5) Pelaaja ei ole vastuussa reikätulosten yhteenlaskusta tai tasoituksen soveltamisesta. Toimikuntaon vastuussa pelaajan reikätulosten yhteenlaskemisesta ja tasoituksellisessa kilpailussa pelaajan tasoituksen soveltamisesta. Rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja palauttaa tuloskortin, johon yhteistuloksen laskeminen tai tasoitusten soveltaminen on tehty virheellisesti. Sääntö 3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=