Golfsimulaattori lyöntiharjoittelun apuväline

Golfsimulaattori on oikein käytettynä tehokas lyöntiharjoittelun apuväline.

Golfsimulaattori tarjoaa harjoittelukäytössä merkittävän edun: kone ilmoittaa tarkasti jokaisen lyönnin pituuden ja suunnan. Tämä ominaisuus voi olla myös simulaattoriharjoittelun suurin vaara.

Kesäisin harjoiteltaessa Driving Rangella nähdään erinomaisesti pallon lentorata, lyönnin suunta ja mahdollinen sivuttaiskierre. Useimmilla Driving Rangeilla on kuitenkin vaikea arvioida tarkasti lyönnin pituutta. Jos lyönnin pituus on esim.130m on pelaajan useimmiten hyväksyttävä +/- 5m:n tarkkuus arvioissaan. Kun lyönnit pitenevät, tulee arviointi yhä vaikeammaksi.

Talvisin harjoiteltaessa sisälyöntipaikoissa, ei pelaaja yleensä saa juuri mitään tietoa lyönnin pituudesta ja suunnastakin vain, jos ehtii katsoa mihin suuntaan pallo lähti ennen osumistaan verkkoon tai pressuun. Kiire näkemään pallon osumakohta saataa johtaa siihen, että katse nousee pallosta liian aikaisin.

Swingmakers golfsimulaattori valmiina pelattavaksi. Peliympäristön viihtyvyyteen on myös kiinnitetty huomiota. Tervetuloa!

Swingmakers golfsimulaattori valmiina pelattavaksi. Peliympäristön viihtyvyyteen on myös kiinnitetty huomiota. Tervetuloa!

Golfsimulaattori mittaa jokaisen lyönnin ja ilmoittaa sen numeroin pelaajalle. Tämä onkin oleellista pyrittäessä mahdollisimman suureen toistettavuuteen ja tarkkuutteen. Tarkka tieto lyödystä matkasta voi kuitenkin muuttua hyödystä haitaksi, jos pelaaja alkaakin tavoitella huomamattaan lyöntiin pituutta tarkkuuden sijasta. Driving Rangella kaksi suoraa, noin 130 metristä rauta kasilla tai seiskalla on OK, samoin simulaattorissa samalla mailalla 135 metrinen on hyvä, mutta toinen ”vain” 125 metrinen saataa tuntua jotenkin epäonnistuneelta.

Golfsimulaattorissa harjoiteltaessa onkin tärkeää että pelaaja asettaaa tavoitteensa realistiseti, huomioiden omat fyysiset ominaisuutensa ja taitotasonsa. Lyöntien pituustavoite tulisi asettaa sellaiseksi, että sen saavuttaminen ei vaadi suurta voimankäyttöa vaan tehokkaan swingin ja hyvän osuman palloon. Kontrolloidun harjoittelun myötä lyöntien pituudet kasvavat tarkkuuden ohessa.

Harjoitteluesimerkki

Aseta kullekin mailalle tavoitepituus. esim rauta seiskalle n.130m ja sivusunnassa +/- 3m. Rauta 6, n.140m sivusuunta +/-4m jne. Ole realisti, aseta maali niin että pituustavoite on helpompi saavuttaa kuin tavoittelemasi tarkkuus sivusuunnassa. Aseta tavoitematkasi vasta sitten pidemmäksi, kun lyöntisi ovat sivusuunnassa tarkkoja, mutta pyrkivät menemään maalisi yli.
Sivuttaiskierteet, Hook ja Slice
Golflyönnin kolmas ulottuvuus on sivuttaiskierteen aiheuttama Hook ja Slice. Golfsimulaattori ”suoristaa” jonkin verran sivuttaiskierteitä, eivätkä ne näy niin voimakkaina kuin luonnossa. Harjoittelussa tämä ei kuitenkaan ole ongelma, pyritäänhän siinä nimenomaan pääsemään eroon liialliseta slicestä tai hookista.

golf simulaattoriLyhyillä raudoilla SW ja PW lyötäessä kone ei aina ilmaise oliko pallossa sivuttaiskierrettä vai ei. Mahdollinen kierre on kuitenkin helppo havaita seuraamalla miten pallo palaa takaisin osuttuaan valkokankaaseen. Katso kuva: jos valkokankaan keskelle osunut pallo pomppii palatessaan keskilinjan vasemmalle puolelle, on lyönnissä slice-kierre ja päin vastoin.
Suora, kierteetön lyönti palaa aina takaisin ”tiille”.

Pro kuitenkin paras ”apuväline”.

Vaikka ulko driving-range on varmasti paras harjoitteluympäristö on golfsimulaattorin etuna se, että pelaaja näkee lyöntiensä pituudet vakio olosuhteissa. Tällöin oman edistymisensä seuraaminen on varsin helppoa. Verrattuna talviaikaiseen sisäharjoitteluun, jossa lyödään verkkoon tai pressuun, saa pelaaja simulaattorissa monin verroin enemmän informaatiota. Missä tahansa harjoittelu tapahtuukin, tärkeintä on, että se suoritetaan golf pron opastuksella ja valvonnassa. Pitkäaikaisen lyöntiharjoittelun myötä lihasmuistiin iskostuneet väärät swingin liikeradat ovat erittäin vaivalloisia korjata. Golf pron säännöllinen käyttö myös talviharjoittelukauden aikana auttaa tehokkaimmin hyvän golfswingin rakentamisessa ja estää virheellisten liikeratojen syntymistä.