Greencard suoritus

Greencard kurssi

Swingmakers Head Pro Tommi ja putin syvempi olemus….

Golfharrastus alkaa Greencard -suorituksesta. Sen tavoitteena on varmistaa, että pelaajalla on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet golfharrastuksen varsinaiseen aloittamiseen ja golfkentällä pelaamiseen etenkin kanssapelaajia vaarantamatta.

Green Card -kurssi ei yksinään takaa suorituksen hyväksymistä. Omaa osaamista on syytä kehittää harjoituskentällä myös omatoimisesti tai opettajan avustuksella.

Tutkinto sisältää seuraavat osa-alueet

A) Golfetiketti (golfkäytös)
turvallinen pelitapa
toiset pelaajat huomioon ottava pelitapa
kenttää säästävä ja kentän kunnosta huolehtiva pelitapa

B) Golfin säännöt
osaa keskeiset sääntökohdat
osaa käyttää sääntökirjaa
tietää tasoitusjärjestelmän perusteet

C) Riittävän pelitaito
Lyöntitaidon ja pelitaidon suoritus

Pelaaja selviytyy pelitaidon suorituskokeesta helpommin, jos hänellä on mahdollisuus olla mukana virallisen tasoituksen omaavan pelaajan pelikierroksella caddienä tai muuten ennen pelitaidon koetta.

Lyöntitaidon suoritukset merkitään Golftaidon suorituskorttiin. Golftaidon suorituksesta pitää huolta ja kirjaa pelaajan kotiseura. Seuroilla on oikeus ottaa maksu kursseista ja Green Cardin suorituksesta. Kaikissa kokeissa on virallisen suorituksen vastaanottajan oltava läsnä. Hän allekirjoituksellaan vahvistaa kunkin osasuorituksen hyväksymisen.

Mitä Green Card suorituksessa tapahtuu?

Ensimmäinen osa Green Card –suoritusta on kirjallinen sääntö- ja etikettikoe. Siinä on yksinkertaisia kysymyksiä liittyen golfin sääntöihin ja etikettiin. Sen tarkoituksena on, että opit käyttämään sääntökirjaa. Virallisen sääntökirjan (Golfin Säännöt) lisäksi on olemassa Pieni Sääntö- ja Etikettiopas, josta löytyy kaikki aloittelijan tarvitsema tieto säännöistä ja etiketistä. Sääntökokeen vastaukset käydään läpi ennen pelikoetta suorituksen vastaanottajan kanssa.

Merkittävin osa Green Card -suoritusta on kentällä tehtävä pelitaitokoe. Siinä pelataan suorituspaikasta riippuen yleensä 3-9 reikää. Kentällä varmistetaan, että pelaaja hallitsee käytännössä tärkeimmät sääntö- ja etikettiasiat ja että pelaajan pelitaidot riittävät sujuvaan pelaamiseen. Jos hallitsee pienen sääntö- ja etikettioppaan asiat ja pystyy sujuvasti pelaamaan kenttää tavoiteajassa, selviytyy pelikokeesta varmasti kunnialla.

Pelikokeen hyväksyy suorituksen valvoja. Hän on jokaisen Suomen Golfliiton jäsenseuran nimeämä henkilö. Näiltä henkilöiltä tai alkeisopetuksen antajilta voi ja kannattaa kysyä lisätietoja Green Card -suorituksesta.

Mitä tarvitsee osata?

Osaamisvaatimukset Green Card suorituksessa saattavat tapauskohtaisesti hieman vaihdella. Joka tapauksessa seuraavat asiat kannattaa osata sääntöjen ja etiketin osalta:

Etiketti: FORE, lyöntijärjestys, sijoittuminen omassa tai muiden lyöntitilanteessa, lyöntiin valmistautuminen, varusteiden sijoittaminen ja kentällä liikkuminen, lyöntijälkien korjaaminen, käyttäytyminen viheriöllä, pallon merkkaaminen.

Säännöt: pallo ulkona, varapallo/kadonnut pallo, vesiesteet, pelaamaton paikka.

Pelitaidon osalta riittää, että saat pallon säännöllisesti ilmaan ja osaat golfin peruslyönnit. Tuloksella ei sinänsä ole väliä kunhan pystyy pelaamaan tavoitevauhtia. Kuten liikenteessä, myös golfissa kukaan ei toivo ruuhkia. Golf on haastava laji, mutta yleensä yhden tai kahden viikon tehokkaalla ja ohjatulla harjoittelulla pääsee hyvin vauhtiin. 

 

Swingmakers greencard kurssi

Harjoitus tekee mestarin.

Green Card -määräykset

Golftaidon suorituksen vastaanottaa pelaajan kotiseura. Pelaajan osasuoritukset merkitään Golftaidon suoritus – Green Card -korttiin. Green Cardin suorittamisella pelaaja on tällöin selviytynyt
A) golfin golfkäytöstä,
B) sääntöjä ja
C) pelitaitoa koskevista kaikista kokeista SGL:n määräysten mukaisesti.

Seuralla on mahdollisuus antaa pelaajalle tilapäinen pelilupa oman seuran kentälle, jos hän on selviytynyt etiketti- ja sääntökokeesta sekä suorittanut suurimman osan pelitaitokokeesta. Tämä pelilupa on voimassa vain kotiseuran kentällä ja rajoitetun ajan. Tilapäinen pelilupa voi olla voimassa korkeintaan 6 viikkoa. Tähän tilapäiseen pelilupaan voi seura liittää ehtoja kuten pelikierrokset virallisen tasoituksen omaavan pelaajan kanssa tai esim. tietty määrä harjoituskierroksia

Koko koe on kuitenkin suoritettava ennen kuin Green Card voidaan myöntää.

Sopimus toisen seuran tai alkeiskurssien järjestäjän kanssa

Seuroilla on mahdollisuus tehdä sopimus jonkun toisen seuran kanssa tai tasokkaan kurssien järjestäjän kanssa koulutuksesta ja Green Card -suoritusten vastaanotosta. Swingmakers on jo vuosien ajan hoitanut yhteistyöseurojen Green Card -kurssit korkealaatuisesti.

(lähde osittain: www.golf.fi)